Choď na obsah Choď na menu
 


Aktualizačné vzdelávania

Aktualizačné vzdelávanie

Garant programu: PaedDr. Lenka Holíková - pedagóg s 2. atestáciou , certifikovaný coach ACSTH, certifikovaný lektor MŠVVaŠ SR, , Life coach- ACSTH, High performance of great team, Team coach- CPC, Business Coach- ACSTH, Kids' Skills coach -MPSV ČR

Termín vzdelávania: 17.10.2022

Trvanie: od 16.00 do 21.00

Miesto konania: MŠ Skároš

Počet hodín: 10 z toho 5 h dištančne a 5 h prezenčne

Názov vzdelávacieho programu: Integrácia vs. Inklúzia- osobitosti vzdelávania žiakov so ŠVVP

 

Súčasťou poskytnutia aktualizačného vzdelávania je dodanie potrebnej dokumentácie. V rámci našich programov poskytujeme potvrdenie na zabezpečenie vzdelávania v rozsahu 10 hodín na jednu tému ( 5 hodín prezenčne a 5 hodín dištančne, pričom v dištančnej forme ide o praktické využitie získaných zručností a nadobudnutých informácií na základe zážitku z aktivít v praxi. Vzdelávania sú živé, akčné, interaktívne, plné rôznorodých aktivít využiteľných v praxi.