Choď na obsah Choď na menu
 


AKTIVITY MÁJ

AKCIE  MÁJ   2023

 

 

STAVANIE MÁJA

A DEŇ MATIEK

 

1.5.2023 o 14:30

 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

 

10.5.2023 o 13:00-16:30  

11.5.2023 o 9:00 – 12:30

12.5.2023 o 9:00 – 12:30

OTVORENÁ HODINA PRE RODIČOV DETÍ Z KRÚŽKU ANGLICKÉHO JAZYKA

 

23.5.2023 o 15:00

 

NÁVŠTEVA KOVÁČSKEJ DIELNE UMELECKÉHO KOVÁČA 

V. Eperješiho, SPOJENEJ  S PREHLIADKOU KOŠÍC

(iba predškoláci)

 

25.5.2023 o  7:50

 

(Deti z prípravných tried doniesť do MŠ do 7:35 hod.) desiata, odchod z MŠ na SAD

TVORIVÉ DIELNE V SPOLUPRÁCI S CKKK  V MŠ

 

(žabky)

25.5.2023 o 9.00