Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

NÁZOV

RADA ŠKOLY PRI MŠ, Skároš 260

RŠ USTANOVENÁ:

27.8.2020

FUNKČNÉ OBDOBIE:

4 roky

P.č.

Titul, meno, priezvisko

Zvolený-delegovaný za

1.

Elena Kötelesová

Predseda RŠ

2.

Mária Lukáčová

Za nepedagogických zamestnancov

3.

Bc. Dominika Pribulová

Za pedagogických zamestnancov

4.

Elena Kötelesová

Za rodičov

5.

JUDr. Katarína Kántorová

Za rodičov

6.

Lukáš Petrus

Delegovaný za zriaďovateľa od 2.3.2023