Choď na obsah Choď na menu
 


POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

V súvislosti so zmenami v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na dôležité zmeny týkajúce sa povinného predprimárneho vzdelávania: 

  • Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu k 31.8.2021 vek 5 rokov.
  • Deti, ktoré do už do MŠ chodia, automaticky pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní, nie je potrebné ich na povinné vzdelávanie nanovo prihlasovať. 
  • Povinné predprimárne vzdelávanie trvá jeden rok, minimálne 4 hodiny denne. V prípade ak dieťa nedosahuje školskú zrelosť, tak pokračuje v plnení PPV ďalší rok.
  • Ak zákonný zástupca neprihlási, alebo ak nedbá riadne o riadne plnenie vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľka túto skutočnosť zriaďovateľovi a úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 
  • Zákonný zástupca je povinný ospravedlniť každú neprítomnosť dieťaťa v materskej škole. Neprítomnosť dlhšiu ako 3 dni musí ospravedlniť VYHLÁSENÍM BEZPRÍZNAKOVOSTI, neprítomnosť dlhšiu ako 5 dní musí ospravedlniť potvrdením od lekára.
  • Ak zákonný zástupca neospravedlní dieťa viac ako 5 dní v mesiaci, riaditeľka túto skutočnosť nahlasuje zriaďovateľovi a úradu práce.