Choď na obsah Choď na menu
 


Rada rodičov

Rodičovské združenie pri MŠ Skároš, je združenie rodičov a zákonných zástupcov detí navštevujúcich MŠ Skároš.

Najvyšším orgánom rodičovského združenia je rodičovská rada. Rodičovskú radu tvoria zástupcovia  tried.

Zloženie rodičovskej rady v školskom roku 2022/2023:

Predseda rodičovskej rady: Ing. Veronika Červeňáková

Hospodár rodičovskej rady: Ing. Veronika Červeňáková
Ďalší členovia rodičovskej rady: JUDr. Katarína Kántorová


PLÁN ZASADNUTÍ RODIČOVSKEJ RADY V ŠK. ROKU 2022/2023

 

september

  • voľba členov rodičovskej rady zo zástupcov tried

 

december

  • príprava Mikulášskych balíčkov

 

január

  • správa o hospodárení s prostriedkami RR v prvom polroku 2022/2023
  • schválenie rozpočtu na šk. rok 2022/23
  •       aktivity MŠ naplánované na mesiace február , marec

 

marec

  • kontrola horspodárenie za prvý polrok školského roka
  • aktivity MŠ naplánované na mesiace apríl, máj, jún

jún

  • príprava knižných odmien pri ukončení školského roka
  • kontrola hospodárenie v druhom polroku 2022/2023

 

 

 

Zverejnené: na webovom sídle materskej školy  a v priesoroch materskej školy.