Choď na obsah Choď na menu
 


Zverejnenie hodnotenia AV Rozprávka a príbeh v edukácii

m. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Ždaňa uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne: 


 

p.č.

druh programu vzdelávania

názov programu

termín/trvanie

rozsah v hodinách

1

aktualizačné vzdelávanie

Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ

10.03.2022

2 h.

 

Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku (v prílohe) 

 

Výsledok hodnotenia 

Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:       4 osoby

 

5

4

3

2

1

úplne súhlasím

súhlasím

nedokážem plne zhodnotiť

nesúhlasím

úplne nesúhlasím

 

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania

 

2

2

   

Na vzdelávaní som sa cítil dobre

 

1

1

2

 

Program splnil to, čo bolo sľúbené/

 

2

2

   

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času  

 

3

 

1

 

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.

   

3

1

 

Boli poučné príklady z praxe

     

4

 

Mali sme k dispozícii podporné materiály

 

1

 

3

 

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi

 

1

 

1

2

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

 

1

 

1

2

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

 

4