Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v šk. r. 2023/2024

Materská škola Skároš 260

pozýva rodičov

na

Z Á P I S

/detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024/

 

10.5.2023 v čase od 13:00 hod. do 16:30 hod.

 

11.5.2023 v čase od 9:00 hod. do 12:30 hod.

 

12.5.2023 V čase od 9:00 hod. do 12.30 hod.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia  5 rokov, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Následne sa prijímajú deti podľa veku a  trvalého pobytu. Výnimočne možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a kapacitné podmienky.

 

Naša materská škola ponúka:

  • Kvalitné vzdelávanie a výchovu vo všetkých oblastiach
  • Interné projekty: Bosonožka, Šikovní záhradníci, Práva dieťaťa
  • Aktivity vyplývajúceho zo Školského vzdelávacieho programu  ,,Dúhový strom,,
  • Tvorivé dielne v spolupráci s rodinou
  • Výlety, exkurzie, divadelné predstavenia
  • Krúžková činnosť: Grafomotorika cez výtvarné aktivity – pre predškolákov

                                      Angličtina hrou

                                      Folklórny krúžok

 

Žiadosť o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť z webového sídla školy. Vyplnené žiadosti s potvrdením od pediatra prosíme doručiť v danom čase osobne, do poštovej schránky MŠ, Slovenskou poštou alebo e-mailom.

 

E- mail: ms.skaros@gmail.com,

Tel. kontakt: 0911 752 260,

Webové sídlo školy:  https://materskaskolaskaros.estranky.sk/